Muziek

Jubilaris Jack Dijcks


Zaterdag 17 maart vierden we onze jaarlijkse St. Joepfeest . Tijdens deze avond werd Jack Dijcks gehuldigd door de LBT ( Limburgse Bond van Tamboerkorpsen) omdat hij 50 jaar lid is van onze vereniging Fluit- & Trommelkorps St.Joseph Koningsbosch. Hij ontving een gouden speldje met 1 briljant.

Hartelijk Gefeliciteerd
Namens het bestuur en alle leden van het korps
|Doorsturen