gmb-2018-216644 : Echt-Susteren

Door Gilsing lokale media
Aanvraag omgevingsvergunning, slopen van het woonhuis met bijgebouwen, Brachterzijde 16, Sint Joost
|Doorsturen