gmb-2018-149947 : Echt-Susteren

Door Gilsing lokale media
Verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, gebruiken van de bestaande winkelruimte voor het inrichten van een woning, Schoolstraat 53, Echt
|Doorsturen