Algemeen

Afvalinzameling in gemeente Echt-Susteren gaat veranderen

Door Gemeente Echt-Susteren

De gemeenteraad van Echt-Susteren kiest vanaf 2020 voor een modernere en duurzamere afvalinzameling. In stappen wil de gemeente de hoeveelheid restafval terugdringen tot 30 kilogram (per inwoner per jaar) in 2025. Nu is dat nog 210 kilo. De communicatiecampagne die in het najaar van 2019 van start gaat, brengt u
|Doorsturen