gmb-2018-138136 : Echt-Susteren

Door Gilsing lokale media
Aanvraag omgevingsvergunning, ophogen van agrarische gronden, kadastraal sectie H perceelnummers 1741, 1209 en 1210 langs de Middelsgraaf – Heerenweg, Susteren
|Doorsturen